İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki Tüm Kaynaklarda Ara


   
  Destek Sayfası


       

 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi; üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2003-2004 akademik yılında kurulmuştur. Bilgi Merkezi merkez ve bağlı birim kütüphanesinden oluşmaktadır.


Bahçelievler Yerleşkesi Kütüphanesi  
Florya Yerleşkesi Bilgi Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi; modern kütüphane hizmetlerini en son teknolojik gelişmelerle destekleyerek bilgi ihtiyacını en kısa sürede maksimum düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla hareket eden Bilgi Merkezi; günümüzde hızla ve değişik ortamlarda artan bilgiyi toplayıp düzenleyerek kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi koleksiyon; bölüm programlarına yönelik uzmanlık konularını kapsayan yerli ve yabancı yayınların yanı sıra, süreli yayınlar, referans kaynaklar, mesleki yayınlar, CD ve ses kasetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca akademik düzeyde araştırmaların desteklenmesi amacıyla internet bağlantılı bilgisayarlar da kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Bilgi Merkezi kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır. Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kaynakların konularına göre ayrıştırılarak yerleştirildiği bir sistemdir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi diğer üniversite kütüphaneleri ile işbirliği halinde olup ulusal ve uluslar arası düzeyde tüm üniversiteler, araştırma ve bilgi-belge merkezleri ile işbirliği sağlayarak karşılıklı bilgi, belge ve kaynak paylaşımını geliştirmeyi hedeflemektedir.