Web of Science
Scopus
SPRINGERLINK
WILEY Online Library
Emerald Premier eJournals
Content: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)Since1980 up to now
Content: Engineering, Technology, Medical, Chemisrty, Computer Sciences,human and social Sciences and economics
Content: yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 1991 dergiyi kapsamaktadır.
Content: yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 1991 dergiyi kapsamaktadır.
Content:

Accounting,Finance&Economics, BusinessManagement,Strategy, HR, Learning & Organization Studies,InformationKnowledge Management,Marketing,Operations, LogisticsQuality,Property managementBuiltEnvironment, TourismHospitality Management, Education, Engineering, Health Social Care

ELSEVIER ClinicalKey
OvidSP - MEDLINE [1950-]
OvidSP - Lippincott Williams and Wilkins (LWW)
Nature All
Palgrave Macmillan Dergileri
Academic Journals
ProQuest Dissertations and Theses Global Full Tex
Content:Medicine
Content: Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır.
Content: Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır.
Content:Science
Content: Interdisiplinary Theses
DynaMed (Medical, Nurcing, Evidence-based Content)
Social Sciences Index Retrospective: 1907 – 1983 Retro Index
JSTOR (Jornal Archive)
Sciencedirect (Elsevier)
IEEE Xplore
Content: Evidence based Medical Content tool.
Content: International Index, Social Sciences & Humanities Index, and Social Sciences Index
Content: Social Science, Education, Fine Arts, Language and literature medical and health services
Content: Engineering, Technology, Medical, Chemisrty, Computer Sciences,human and social Sciences and economics.
Content:Engineering, Technology, Computer Sciences
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index
Lexpera
EBook Academic Collection
Academic Search™ Complete (Multidisiplinary)
Open Access Thesis & Dissertations
Content: 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indeks veritabanı
Content: Hukuk, Law
Content:117.000'in üzerinde e-kitap (multi-disipliner) için tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır.
Content: Social Science, Education, Fine Arts, Language and medical and cal service
Content: Thesis & Dissertations
Business Source® Complete (Economics and Administration)
Taylor and Francis
Regional Business News™ (Economics)
Turnit-in
iThenticate
Content: Economics, Business administration and related disiplinary
Content: Economics, Business administration and related disiplinary
Content: Business
Content: Plagiarism Database
Content: Plagiarism Database
Mendeley
ERIC® (Education)
American Doctoral Dissertations
GreenFILE (Enviroment) Environmental Engineering
Ulakbim Ulusal Veritabanı
Content:Reference Database
Content: Education
Content: 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sağlamaktadır.
Content: Çevre Bilimi
Content: Engineering, pure science, social science, medical, Agriculture, forestry, veterinary medicine, livestock and biology
YÖK Tez Merkezi
Teacher Reference Center
Education Index Retrospective: 1929 – 1983
Newspaper Source™ Plus (Reference Resources)
EUROPA: European Union Databases
Türkiye üniversiteleri tez veritabanı
Content:öğretmenlere ve yöneticilere yönelik olarak yayımlanan 280 popüler süreli yayını indeksi
Content:çok kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, eğitimde bilgisayar, hükümet fonları, kütüphanecilik, sanat dalları, sosyal çalışmalar indeksi
Content: 1,000 Full text newspaper articles
Content:Avrupa Birliği ve ilgili alanlarda çok çeşitli ve kapsamlı veritabanları içerir.
İslam Ansiklopedisi
American Institute of Physics
IOPScience
International Nuclear Information System
Annual Review
Content: İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dâhil etmiştir.
Contents :Genel fizik, astronomi, jeofizik, nükleer ve plazma fizik konularındaki dergilere tam metin erişim sağlar.
Content: Institute of Physics dergilerinde yayınlanan makalelere tam metin erişim olanağı sağlar.
Content: 2.500.000 civarında bibliyografik künye ve özet bilgi içermektedir. Ayrıca, 1997 yılından bugüne 550.000 civarında tam metin verilere erişim sağlanmaktadır.
Content: Biyotıp, fizik ve sosyal bilimlerle ilgili 20.000'den fazla otorite makale ve yayına erişim olanağı sağlar.