<<<< GERİ
   
Kütüphane Hizmetleri


Danışma Hizmeti

Kullanıcıların bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla referans kütüphanecileri elektronik ve basılı kaynakların kullanımı hakkında rehberlik yapar ve kişisel, grup eğitim programları düzenler

Ödünç Verme Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bütün öğretim görevlileri, idari personeli ve öğrencileri Kütüphaneden ödünç yayın alabilirler. Ancak kullanıcıların bu hizmetten yararlanmaları için öncelikle Kütüphaneye kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işlemi kullanıcıların yazılı kütüphane kurallarını kabul ettiklerini belirten ve üzerinde kullanıcının Kütüphane için gerekli olan kişisel bilgilerinin bulunduğu üye kayıt formunu doldurmalarının ardından tamamlanır. Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Kütüphanemizden danışma kaynakları, bibliyografyalar, tezler, süreli yayınlar, ansiklopediler dışarı ödünç verilmemektedir.

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi

İstanbul Aydın Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmayan ve ihtiyaç duyulan yayınlar için bu hizmetten akademisyenler ve akademisyenlerin sorumluluğu altında öğrenciler faydalanabilir. Bunun için Kütüphane personeli yayın talebinde bulunan kullanıcıdan her bir yayın için bir form doldurmasını ister. Bazı durumlarda yayına sahip olan kütüphaneler acil istekleri karşılamak için ek bir ücret talep etmektedir. Bu ücret yayını isteyen kullanıcı tarafından karşılanır. Diğer yandan müracaat kaynakları, ciltli dergiler, nadir eserler ve ödünç yayın talep edilen kütüphanede çok sık kullanılan yayınlar kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti yoluyla sağlanamaz.

Süreli Yayınlar


Süreli yayınlar alfabetik olarak açık raf sistemine göre yerleştirilmiştir. Kullanıcılar süreli yayınlardan kütüphane içerisinde faylanabilir.

İnternet Tarama Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri ve personeli kütüphanede bulunan bilgisayarlardan araştırma amaçlı faydalanabilir .