BELGİN ÇETİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

belgincetin@aydin.edu.tr

   
   

NURCİHAN KURŞUN

Yönetim Destek/ILL (kütüphanelerarası ödünç sistemi) Sorumlusu

nurcihankursun@aydin.edu.tr

 
   

SERHAT ERALP

Teknik Hizmetler (Kataloglama, Koleksiyon Geliştirme ve Denetim) Sorumlusu

serhateralp@aydin.edu.tr

   
 

HAKAN KIRAN

Gece Vardiya Sorumlusu

hakankiran@aydin.edu.tr

ALPEREN ABDİOĞLU

Gece Vardiya Sorumlusu

alperenabdioglu@aydin.edu.tr

Hakkı Can Erol

Öğreci Asistanı

Halit Çakır

Öğreci Asistanı

   
   

LOKMAN AŞIKKUTLU

Destek Elemanı

 

   
   
 

MEHMET SALMANLI

Destek Elemanı